Ledige stillinger


Tillkallingsvikarer, se høyre kolonne >>>>>

Leder av PPT i nye Sandefjord
100 % fast stilling

Skoleassistent - saksnr 16/3049
2 stillinger a 50 % ved Bokemoa skole fra 01.08.16 - 31.07.17

Skoleassistent - saksnr 16/3048
60 % vikariat ved Ramsum skole fra 01.08.16 - 31.07.17

Sykepleier - saksnr 16/3028
61,93 % fast stilling ved Soltoppen

Barnevernskonsulent - saksnr 16/2997
100 %  fast stilling

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom