Ledige stillinger


Stokke kommune med ca 12.000 innbyggere og ca 900 ansatte ligger sentralt i Vestfold mellom Tønsberg og Sandefjord. Godt klima, flott skjærgård, ypperlige skiløyper og et godt fritidstilbud gjør Stokke til et godt sted å bo. Kommunen har et variert næringsliv og gode offentlige og private tjenestetilbud. Stokke har svært gode kommunikasjoner. Kommunen er organisert i 3 sektorer og 2 sentrale staber.

Hjemmesykepleien, Soletunet - saksnr. 14/4109:
Sykepleier natt, 49,3 % fast stilling 

Prestegårdstunet omsorgsbolig - saksnr. 14/4124
Miljøterapeut, 8-16 % engasjement

Solstua, avdeling for demente - saksnr 14/4213
Sykepleier/spesialsykepleier, 75-100 % fast stilling

Solstua, avdeling for demente - saksnr 14/4214
Helsefagarbeider natt, 31,69 % fast stilling

Plan og miljø, seksjon for kommunalteknikk - saksnr. 14/4370
Ingeniør, 100 % fast stilling

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom