Ledige stillinger


Veileder NAV Stokke - saksnr 16/2356
100 % prosjektstilling fra 01.08.16 - 31.07.17 ved "Ungteam"

Byggdrifter/Vaktmester - saksnr 16/2034
100 % vikariat fra d.d. til 31.12.16

Familieterapeut - saksnr 16/2219
70 % prosjektstilling fra 01.08.16 ved nyopprettet "Familiehus"

Spesialsykepleier - saksnr 16/2269
100 % fast stilling ved avdeling Psykisk helse- og rustjenseter

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom