Ledige stillinger


Fagarbeidere Teknisk Drift - saksnr 15/1743
Ledig 100% fast stilling

Arealplanlegger - saksnr 15/1348
Ledig 100 % vikariat fra ca 01.06.15

Pedagogisk psykologisk rådgiver - saksnr 15/1340
Ledig 100 % fast stilling fra 01.12.15

Leder PPT - saksnr 15/1328
Ledig 100 % vikariat fra 01.08.15

Barnevernskonsulent - saksnr 15/1314
Ledig 100 % fast stilling fra 17.08.15

Barnevernskonsulent - saksnr 15/1312
Ledig 100 % svangerskapsvikariat fra 17.08.15

Sommervikarer ved Soletunet - saksnr 15/1305
Ledig fra 22.06.15

Vernepleier/sykepleier ved Frydenberg bofellesskap - saksnr 15/1261
Ledig 60 % fast stilling  fra 01.04.15

Helsefagarbeider/hjelpepleier ved Pikås bofellesskap - saksnr 15/1252
Ledig 23.77 % fast stilling fra 01.04.15

Helsefagarbeider/hjelpepleier ved Pikås bofellesskap - saksnr 15/1250
Ledig 44.37 % fast stilling fra 01.04.15.

Sommervikarer ved Boligvirksomheten - saksnr 15/1246
Ledig fra 01.06.15

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom