Ledige stillinger


Tillkallingsvikarer, se høyre kolonne >>>>>

Lærervikar med kontaktlæreransvar, saksnr 16/3764
100% vikariat fra 05.09.16 og ut skoleåret ved Vennerød skole

Arkivleder i nye Sandefjord, saksnr 16/3479
100 % fast stilling

Morsmållærer - tospråklig faglærer, saksnr 16/3524
Ulike stillingsstørrelser

Barnevernskonsulent - saksnr 16/3512
100 %  fast stilling

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom