Ledige stillinger


Kommunale barnehager - saksnr. 14/4780
Pedagogiske ledere, vikariat
(Frydenberg, Feen, Trekanten, Elverhøy)

Psykisk helse- og rustjeneste - saksnr. 14/4740
Ruskonsulent/psykiatrisk sykepleier, 100 % fast stilling

Vennerød skole - saksnr. 14/4716
Lærer, 63.75 % vikariat

Frydenberg bofellesskap - saksnr. 14/4715
Miljøterapeut, 72 % vikariat

Frydenberg bofellesskap - saksnr. 14/4714
Miljøterapeut, 75 % fast stilling

Laholm bofellesskap - saksnr. 14/4704
Miljøterapeut/helsefagarbeider, 19 % fast stilling

Soltoppen - saksnr. 14/4650
Sykepleier, 80 % vikariat

Soltoppen - saksnr. 14/4643
Sykepleier, 60 % fast stilling

Ramsum skole - saksnr. 14/4634
Lærer, 100 % vikariat

Bokemoa skole - saksnr. 14/4631
Lærer, 100 % vikariat

Laholm bofellesskap - saksnr. 14/4570
Vernepleier, 100% fast stilling

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom