Ledige stillinger


Tillkallingsvikarer, se høyre kolonne >>>>>

Skolesekretærer Høyjord og Andebu skole
2 stillinger ledig fra 02.01.2017

Vernepleier ved Laholmåsen bofellesskap, saksnr 16/5602
2 stillinger, 100 % fast dag/kveld og 58 % fast natt fra 01.01.2017


Vernepleier/sykepleier i heldøgnsbemannet privathjem, saksnr 16/5685
100 % fast stilling fra 01.01.2017

Fysioterapeut ved Frisklivssentralen, avd. Stokke, saksnr 16/5395
60 % vikariat fra 01.01.17 - 30.06.17

Rådgiver ved seksjon park, idrett og friluftsliv
100 % fast stilling

Pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten
100 % fast stilling

Fastlegehjemmel ved "Familielegen AS"
100 % fast stilling

Sykepleier ved Parken senter og bofellesskap
75 % fast stilling

Sykepleier/Vernepleier ved Kamfjordhjemmet bo- og behandlingssenter
2 stillinger. 96,6 % fast og 83 % sykevikariat

Enhetsleder drift kommunalteknikk
100 % fast stilling

Enhetsleder byggesak
100 % fast stilling

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom