Ledige stillinger


Fagarbeider ved teknisk drift
100 % vikariat frem til 31.01.17

Geriatrisk sykepleier ved hjemmesykepleien - saksnr 15/4136
91,43 % fast stilling fra 01.10.15.

Miljøterapeut ved Frydenberg bofellesskap - saksnr 15/4134
75 % svangerskapsvikariat fra 01.10 - 01.06.16

Sykepleier/vernepleier ved Eikelunden barne- og avlastningsbolig - saksnr 15/4135
14 % engasjement natt fra 15.10 - 31.08.16

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom