Morsmålslærer - tospråklig faglærer, saksnr 16/3524


Det er ledige stillinger som morsmålslærer/tospråklig faglærere i Stokkeskolen fra 01.08.2016.

Søkere kan ta kontakt med den enkelte skole for informasjon omstillingsstørrelse, undervisningstidspunkt etc.

Ønsket språk - Skoler som trenger lærer

Afgansk - Stokke ungdomsskole

Arabisk - Bokemoa, Melsom, Ramsum, Stokke ungdomsskole, Vear

Bosnisk - Ramsum

Bulgarsk - Ramsum

Dari/Farsi - Melsom , Stokke ungdomsskole, Vear

Engelsk - Stokke ungdomsskole

Farsi - Stokke ungdomsskole

Filipino - Vear

Kurdisk - Bokemoa, Stokke ungdomsskole, Vear

Litauisk - Bokemoa, Melsom, Stokke ungdomsskole, Vear

Pashto - Bokemoa, Stokke ungdomsskole

Polsk - Bokemoa, Melsom, Ramsum, Stokke ungdomsskole, Vear

Portugisisk - Vear

Rumensk - Bokemoa, Stokke ungdomsskole

Serbisk - Ramsum

Singalesisk - Vear

Somali - Stokke ungdomsskole

Spansk - Bokemoa, Stokke ungdomsskole, Vear

Syrisk - Melsom

Tagalog - Vear

Tigrinja - Stokke ungdomsskole

Ungarsk - Melsom, Ramsum, Stokke ungdomsskole

Vietnamesisk - Stokke ungdomsskole, Vear

Kvalifikasjoner:

Personlig egnethet vektlegges.

Stokke kommune kan tilby:

  • Variert arbeid i positivt miljø
  • Ansettelse på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.
  • Lønn etter gjeldende avtaler

 

Stokke kommune ønsker søkere med fremmedkulturell bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Kryss av for dette i søknadsskjemaet dersom du tilhører en av disse kategoriene.

Nærmere opplysninger:

Bokemoa skole tlf. 33295750

Ramsum skole tlf. 33295790

Melsom skole tlf. 33295830

Vear skole tlf. 33295800

Stokke ungdomsskole tlf. 33295700

Stokke kommune oppfordrer alle våre søkere til å søke på stillingen via vår elektroniske

søknadsfunksjon: https://e-skjema.no/stokke

SØKNADSFRIST: 26.08.2016

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom