Forhåndsstemmegivning


Folkeavstemningen følger kommunevalget med forhåndsstemmegivning 10. august.

Du kan stemme på rådhuset hverdager i tidsrommet 08.00 - 15.00 frem til 31. august. Fra 1. september - 11. september er åpningstiden på rådhuset kl 08.00 - 15.45.

Under ser du hvilke andre steder du kan forhåndsstemme og åpningstider:

Dag Dato Klokkeslett Lokale
Tirsdag   01.09.2015   11.00 - 13.00   Gjennestad Videregående skole  
Onsdag 02.09.2015 08.30 - 11.30 Melsom Videregående skole
Lørdag 05.09.2015 10.00 - 14.00 Stokke bibliotek
Tirsdag 08.09.2015 11.00 - 13.00 Soletunet
Tirsdag 08.09.2015 14.00 - 16.00 Engveiensenteret


Stemme utenfor hjemkommunen og fra utlandet

I forhåndsstemmeperioden er det mulig å avgi stemme i andre kommuner enn i hjemkommunen. Det kan også stemmes fra utlandet.

Skal du stemme utenfor hjemkommunen må du selv skaffe en stemmeseddel. Denne får du ved å henvende deg til postmottak@stokke.kommune.no . Stemmeseddelen sendes på mail eller pr post.

 

banner

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom