Praktisk gjennomføring


Folkeavstemningen gjennomføres parallelt med kommunestyrevalget, og følger de regler og bestemmelser som fremkommer i Valgloven. Både under forhåndstemmegivningen og på valgdagen vil det være egne avlukker hvor du kan avgi din stemme til folkeavstemningen.

stemmeseddel
Velgere fra Vear skal benytte
grønne stemmesedler

Du vil bli avkrysset i et eget manntall mot at du fremlegger gyldig legitimasjon. Du har KUN anledning til å avlegge EN stemme til folkeavstemningen.

Det skal benyttes to forskjellige farger på stemmesedlene, slik at det skilles mellom stemmer avgitt fra Vear-området og fra kommunens øvrige stemmekretser.

Stemmegivere som har boligadresse Vear skal benytte GRØNNE stemmesedler. Stemmegivere fra kommunens øvrige valgkretser skal benytte GULE stemmesedler. Du vil derfor bli spurt om din bostedsadresse når du kommer for å avgi din stemme.

Stemmeseddel gul
Velgere fra øvrige kretser i 
kommunen skal benytte gule
stemmesedler

Avgitt stemmeseddel skal brettes EN gang slik at din stemmegivning ikke fremkommer. Stemmeseddelen vil deretter bli stemplet av eget personell og du skal selv legge din stemmeseddel i en egen urne for folkeavstemningen.

Alle avgitte stemmer telles på rådhuset av det samme tellekorpset som teller avgitte stemmer til kommunestyrevalget.

banner

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom