Tidsplan


Okt/nov 2015
Prosjektleder på plass

Nov 2015
Prosjektorganisasjon på plass så raskt som mulig

Nov 2015
Ledergruppa på plass så raskt som det er praktisk mulig etter at prosjektleder/rådmann er ansatt.

Desember 2015
Omstillingsplan

Desember 2015
Skyggebudsjett for 2016

Våren 2016
Reglement mm for folkevalgte ferdig

Juni 2016
Nærdemokratimodellen må være avklart

Oktober 2016
Nytt kommunestyre konstitueres

Oktober 2016
Arbeidsavtaler for alle ansatte i ny kommune på plass

November 2016
Beredskapsplan for ny kommune

Desember 2016
Budsjett for ny kommune vedtas

Desember 2016
Kommunevåpen klar til profilering

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom