Kommuneplan 2009-2020


Ny kommuneplan 2016-2025

Nedenfor finner du Kommuneplanen for 2009-2020. Tekstedelen samt arealdelen som består av 2 kartdeler. Arealkartene er også tilgjengelig på kommunens kartside. Konsekvensutredninger og rapporter fra planarbeidet  er også lagt ut nedenfor.

KOMMUNEPLAN 2009-2020 vedtatt 2.11.09:
Kommuneplanens tekstdel (m/bestemmelser)
         - Trykkeriversjon (4Mb)
         - Wordversjon  (2Mb) 
Kommuneplanens arealdel:
         - Kart - interaktivt  (velg kommuneplan)
         - Kartdel 1 Arealformål PDF (8Mb)
         - Kartdel 2 Hensynssoner PDF (4Mb)

 

Konsekvensutredning - natur, miljø og samfunn
Temakart
Utredninger, analyser og dokumentasjon
Planprogram vedtatt 2007  Planprogram endring 2008 Oversikt over høringsuttalelser (HTML) :
Uttaleleser nr:   1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-61

   
Saksfremstilling sak 55/09 i kommunestyret 02.11.2009

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom