Aktivitetshuset Kuben


Kuben er et aktivitetshus i stokke, som er et lavterskeltilbud til personer over 18 år. Det kreves ingen form for henvisning for å komme hit. Aktivitetene på huset er delt inn i to: 

  • Kuben er et rusfritt lavterskeltilbud til personer over 18 år som har eller har hatt psykiske vansker.Kuben har tilbud om ulike aktiviteter, som hobbyaktiviteter, åpen kafé/felles måltider til rimelige priser, sosialt samvær, badegruppe, gågruppe og turer. Stor grad av brukermedvirkning og egne brukerrepresentanter.Åpningstider: Tirsdag kl. 9.00 – 15.00 og fredag kl. 10.00 – 14.00
  •  Onsdagskaffen på kuben er et tilbud for mennesker med rusmiddelavhengighet som er i rehabilitering eller behandling. Vi samles rundt et felles måltid, hvor det er åpent for en samtale, hygge og samhørighet. Det arrangeres også ulike turer og aktiviteter. Onsdagskaffen er gratis.Åpningstid: Onsdag kl. 11.00 – 13.00

Adresse: Kuben aktivitetshus
              Ole Stavnums vei 14, Soletunet              
3160 Stokke
Tlf: 33 29 53 35 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom