Stiftelsen Bogen kunstnerverksteder


Stiftelsen Bogen Kunstnerverksteder er en unik arena for produksjon og formidling av kunst.

Kunstnere i etableringsfasen tilbys gode bo- og arbeidsforhold. 

Hovedhuset har to leiligheter. Første etasje har atelier med plass til to kunstnere og bebos fra 15.8.2013 av Siri Bjerke. Andre etasje inneholder bl.a. lydstudio og bebos fra 15.03.2015 av kunstfotograf Elmer Laahne.

I tillegg eier Stiftelsen Galleri Bogenloftet. Dette er tilrettelagt for galleri og utstillingsvirksomhet. Bogenloftet er åpent i sommersesongen og har et variert tilbud av utstillinger, og leies for tiden av billedkunstner Anne Grethe Amlie Grytbak.

Stiftelsen driver sin virksomhet i et tradisjonsrikt bygg. Hovedbygningen er trolig 200 år gammel og har et stilpreg som var vanlig gjennom siste del av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Enkelte stildetaljer stammer fra Luis Seize-perioden. Bogen fungerte som anløpssted for de berømte fjordbåtene helt fram til slutten av 1930-årene. Eiendommen representerer en viktig del av Stokkes historie, både som skysstasjon for land- og sjøtrafikk og senere som gamlehjem for kommunen fram til slutten av 1960-årene.

Styreleder er Ronny Stensrud  95032622
Vedtekter

Kunstnere som har bodd i Bogen kunstnerverksteder tidlgere.

Andre kulturhistoriske stiftelser i Stokke kommune:
Stiftelsen Stokke bygdetun Stiftelsen Melsom mølle

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom