Utlånsreglement


Lånereglene er f.o.m. september 2013 felles for alle folkebibliotekene i Vestfold. Godkjent i Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i Stokke 29.5.2013.

Lånerett
Det er gratis å låne på biblioteket.
Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Vestfold.
Du kan be om lån fra ande bibliotek.
Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort
Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler.
Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte.
Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort.

Meld med en gang fra til biblioteket ved:
- navn- og adresseforandring
- endring/opphør av epostadresse og telefonnummer
- tap av lånekort
Ved tapt eller skadet kort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

Lånetid
Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha en annen utlånstid.
Lån uten venteliste kan som regel fornyes.
Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

Ansvar
Film/spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr. 

Artoteket i Stokke bibliotek
Grafikksamlingen kan kun lånes av voksne (over 18 år), med fast bosted i Stokke.

 

 

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom