Ramsum skoleRamsum skole har elever fra 1. - 4. trinn. Skolen har ca 50 elever fordelt på 4 grupper.

Skolebygningen ble først bygd i 1960, utvidet for 6-åringer i 1997 og utvidet, på grunn av økning i elevtallet, sommeren 2003. Fra skoleåret 2008/2009 har Ramsum skole felles administrasjon med Bokemoa skole.


Ansatte på skolen:
Rektor, undervisningsinspektør, lærere, sekretær, SFO-leder, assistenter og pedell

Skolens visjon:
"Ramsum skole skal være et trygt sted for barn og voksne med rom for kreativitet, lek og læring. Vi tar ansvar for hverandre."

Litt historie:
Opprinnelig var navnet Ramseimr, som er sammensatt av heimr med plantenavnet Rams (antagelig et gammelt navn).
RAMSHEIM SKOLE var navnet på skolen i flere år etter at den ble først bygd i 1874 (den andre siden av gamle E 18).
Ramsum skole har eksistert i snart 130 år. Skolen ligger på historisk grunn med bl.a. 8 vikinggraver på skoletomta og 5 av dem helt inntil skolebygningen. Hver klasse har ansvar for skjøtsel av disse gravene i de 4 årene de går på Ramsum. 12. september 2004 mottok skolen Vestfold fylkeskommunes kulturminnepris for skjøtsel av fornminner 2004.
Skolen har mye skog og dyrket mark i umiddelbar nærhet som også blir benyttet i undervisningen. Skolens  grønne utemiljø gir stor mulighet for utfoldelse.

Skolekonserter:
Hver måned synger vi sammen og for hverandre. To ganger i året inviterer vi gjester på våre skole-konserter. Før jul inviterer vi de eldre som har tilknytning til skolen via elevene og på våren inviterer vi barnehagene i nærmiljøet.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom