Frisklivssentralen


Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.I tillegg til de faste tilbudene på timeplanen, holder Frisklivssentralen Kurs i depresjonsmestring (KID) og Bra Mat kurs.

Friskliv handler om å gjøre det enklere for flere å ta helsemessig gode valg. Frisklivssentralen har tilbud til personer i alle aldre – både lavterskeltilbud og etter henvisning fra lege og annet helsepersonell.

 

Stokke kommune - postmottak@stokke.kommune.no - Sentralbord: 33 29 50 00 - Postboks 124, 3161 Stokke - WEBMASTER      Utviklet av Sem & Stenersen Prokom